W jaki sposób możesz korzystać z cudzych utworów?

Utwór

niezależnie od źrodła jego pochodzenia

Większość utworów chronionych prawem autorskim, niezależnie od źródła ich pochodzenia możesz bez zgody twórcy bezpłatnie wykorzystywać w ramach tzw. dozwolonego użytku na określonych zasadach.

Utwór dostępny w otwartej przestrzeni publicznej

na drogach, ulicach, placach i w ogrodach

Projekt architektoniczny

lub architektoniczno-urbanistyczny

Egzemplarz utworu

np. płyta CD, książka w druku, film DVD

Baza danych

Program komputerowy

Licencja CC BY

Licencja CC BY SA

Licencja CC BY NC

Licencja CC BY NC SA

Licencja CC BY ND

Licencja CC BY NC ND